Julkaisut


UUSIMMAT JULKAISUT:

Kliinisen perusosaamisen näyttökoemalli ja suositukset sairaanhoitajatutkintoon
Terveysalan työryhmän loppuraportti kehittämistyöstä, AHOT korkeakouluissa -hanke (2014)

Mällinen, Sisko ja Piirainen, Eeva (toim.) (Tampereen ammattikorkeakoulu):

-AHOT korkeakouluissa - Kielet ja viestintä

 

Tunnista osaaminen -käsikirja:     pdf-tiedosto    e-julkaisu (Issuu.com)

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AHOT - Näkökulmia aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (huhtikuu 2011)

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissaOpetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:4

 

Airola, Anneli ja Hirvonen Heidi (toim.) (Itä-Suomen yliopisto):

Osaaminen näkyväksi


Halttunen Timo ja Pyykkö Riitta (toim.), (Turun yliopisto):

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (2007-2009) –hankkeen loppujulkaisu "Oivalla osaaminen"

 

Helminen, Jari & Lähteinen, Sanna (toim.) 2013:Yhteisellä tiellä. Sosiaalialan ja sosiaalityön korkeakoulut aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) kehittäjinä.SOSNET Julkaisuja 6. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. Rovaniemi.

 

Jaakkola Raimo, Haltia Petri ja Saranpää Mika (HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu):

Korkeakoulujen osaamisen arvioinnin periaatteet


 Jäntti Jonna (Kuopion yliopisto):

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnistamisen käytännöt Kuopion yliopistossa


Penttilä Johanna (Opiskelijajärjestöjen turkimussäätiö, Otus):

"Joku liitäntälogiikka täytyy olla, ettei aina mennä ja putsata pöytää" AHOT korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. Otus 36/2011.


Rehtorien neuvoston työryhmäraportti (maaliskuu 2009):

Oppimisesta osaamiseen: Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

 

Siret Rutiku, Inga Vau & Raul Ranne (Tartu 2011):Manual for the Recognition of Prior Learning (RPL)


Stenlund Tova (Uumajan yliopisto, Ruotsi):

As valid as it can be? Assessment of prior learning in higher education.