Työkaluja

 

1.       AHOT –ohjeistus/prosessikaaviot korkeakouluissa (hallinnolle, opettajille, opiskelijoille)

 

2.       AHOT –mahdollisuudesta kertominen/tiedottaminen

 

3.       Hyväksiluvun/korvaavuuksien haku


 4.       Osaamisen arviointi ja näyttö


5.       Päätöksenteko

 

6.       Merkinnät opintosuoritusrekisteriin ja tutkintotodistukseen

 

7.       AHOT –toimenpiteet ja huomioon otettavaa opintojen aikana

 

8.       Kansainväliset opiskelijat/ulkomailla hankittu osaaminen