Sosiaaliala

Helminen, Jari & Lähteinen, Sanna (toim.) 2013: Yhteisellä tiellä. Sosiaalialan ja sosiaalityön korkeakoulut aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) kehittäjinä. SOSNET Julkaisuja 6. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. Rovaniemi.
Helminen_Lahteinen_2013.pdf